X

Frivillighed er nerven i dansk foreningsliv

Foredrag og debat med Andreas Rasch-Christensen

Torsdag den 23. januar kl. 19.00

Pejsestuen, Brabrandhallen, Engdalsvej

Entré: 75 kroner

Denne aften vil vi debattere temaet om frivillighed ud fra erfaringerne med Brabrand IF – men også i relation til alle mulige andre typer af foreninger.
Hvad vil det sige at være frivillig? Hvad betyder frivillige foreninger for børn, unge og voksnes dannelse? Hvordan rekrutterer vi endnu flere frivillige hænder? Skal der stilles krav til frivillige – og i givet fald hvilke? Hvordan leder man foreninger baseret på frivillighed?

Vær med, når vi i løbet af aftenen drøfter disse og en række andre relevante spørgsmål. Det hele vil foregå i vekselvirkning mellem korte oplæg og diskussion ved bordene. Samtidig vil der være lidt godt til ganen. Alle er velkomne – uanset om man gerne vil deltage i debatten eller bare lytte.

 

Om Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen er forskningschef ved VIA University College, hvor han bl.a. beskæftiger sig med dagtilbuds- og skoleområdet. Han er også bestyrelsesmedlem i Brabrand IF, og endelig så deltager han i en DBU-udviklingsgruppe, der skal fremme bredde-fodbolden i Århus.

Han har derfor på flere måder beskæftiget sig med frivillighed som en afgørende del af dansk foreningskultur.